Dětská jóga, hry, písničky, říkanky, tanečky, výtvarná činnost

Termín: neuveden – můžete se přihlásit jako zájemce

Zábavnou a hravou formou se zaměříme na protahování, posilování a správné držení těla a nácvik správného dýchání. Cvičení je doplněno říkankami a písničkami, rozvíjí rytmus, jemnou motoriku, tělesné dovednosti i psychickou pohodu.  Je zaměřené i na rozvoj řeči, slovní zásoby a paměti.

Vhodné pro předškoláky a děti mladšího školního věku.

Lektorka: Mgr. Zdeňka Topinková

Rezervace a bližší informace: +420 732 661 211