Datum :  3. října 2021  9:00  až 18:00
Místo: Yoga & Dance  studio Ústí nad Labem, Pařížská 19
Rodinné a systemické konstelace jsou metodou sebepoznávací, zážitkovou, v žádném případě ne diagnostickou. Zabývají se našimi kořeny, přístupen k nim a k životu obecně.
Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený a pevně stanovený řád. Je to řád lásky. Tento řád je ukryt pod povrchem a velice významně ovlivňuje všechny členy rodinného systému, včetně všech oblastí našeho života – rodiny, zdraví, práce, různé vztahy (partnerské, rodiče – děti, zaměstnanec – zaměstnavatel…). Při stavění konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají hluboko do generací, vyneseny na povrch a uvolněny.
Jedná se o práci zejména ve skupině (seminář). Účastníci seminář jsou obohacováni o pocity, prožitky a postoje, které neměli možnost prožít ve svém životě. V něktrerých případech je možné postavit konstelaci i individuálně (bez účastni jiných osob) za pomocí zástupných předmětů. Každopádně rodinné a systemické konstelace je potřeba zažít, jinak se dají jen těžko slovy popsat a rozumem pochopit.
Cena: 1200,- Kč, pokud by někdo chtěl přijít jako pouze jako zástupce, cena je 750,- Kč (počet míst na postavení konstelace je omezen, počet zástupců, účast bez konstelace není omezena). Místo bude rezervováno po zaplacení zálohy ve výši 500,- Kč na účet nebo v hotovosti. Pokud by jste s sebou chtěli vzít někoho, kdo se chce přijít jenom podívat jak vypadají konstelace (tato účast je zadarmo), nebo si vyzkoušet zástupce, je to v pořádku, jen mě o to informujte dopředu. Děkuji.
Rezervace a bližší info na slunicko@anchora.cz a www.romanamilotova.cz
Romča